Komplex AC

Célja:

 • Új munkatárs kiválasztása, meglévő munkaerő képességeinek felmérése
 • Egyéni alkalmasság felmérése egy adott pozícióra
 • Adott munkakörben dolgozó munkatárs fejlődési potenciáljának felmérése

Lényege:

Komplex AC = tesztek + helyzetgyakorlatok + interjú
Cégünk saját fejlesztésű személy-kiválasztási, alkalmasság-felmérési módszere, melynek legnagyobb erőssége a megbízhatósága. A felmérendő képességek és készségek összeállításához az adott munkakör kívánalmai szolgálnak alapul, melyeket különféle feladatokhoz, tesztekhez, helyzetgyakorlatokhoz rendelünk. A jelölt előre összeállított feladatsoron, két szakértő jelenlétében mérettetik meg. A feladatsort ( két szakértővel lefolytatott ) mélyinterjú egészíti ki. Az értékelés előre meghatározott protokoll szerint történik, melyhez a két szakértő adja tudását, tapasztalatát. A vélemény írásos formában kerül a megbízó elé. Tartalmazza a jelöltnek a vizsgálat alapján meghatározható erősségeit, fejlesztendő és esetleg kritikus pontjait készségeit.

Felépítése:

 • A megrendelő igényeinek felmérése, az adott pozícióhoz szükséges készségek, képességek meghatározása
 • A vizsgálandó készségek, képességek méréséhez szükséges gyakorlatok, tesztek, szerepjátékok összeállítása
 • A komplex AC lebonyolítása
 • A két szakértő együttes munkájával a jelölt teljesítményének értékelése, és ennek alapján az adott pozícióhoz szükséges készségek, képességek jelenlétének ill. hiányának feltérképezése
 • Írásos vélemény elkészítése, az alkalmasság meghatározása

Előnye:

 • Egy fő esetén is alkalmazható módszer (szemben a hagyományos AC-val)
 • Az értékelési szempontok munkakör- és cégspecifikusak
 • Teljes mértékben a megbízó vállalati és szakmai szükségleteire épül
 • Két szakértő biztosítja a mérés objektivitását
 • A módszer megbízhatósága kiemelkedő