Life coaching

A life coaching-ban a személyes magánéleti problémák, elakadások kerülnek fókuszba. Egyéni életvezetési tanácsadás, ami nem a múltbéli történéseket dolgozza fel, hanem előre a jövőre koncentrál. A pszichoterápiától eltérően nem a múlt eseményeire koncentrál a life coaching. A kliens maga találja meg azt a megoldást, ami számára a legjobb az adott helyzetre. Támogatást, ösztönzést adunk ahhoz, hogy a kliens saját erőforrásait mozgósítani legyen képes, és önmagában való hite vigye előre céljai megvalósításában.