A munkahelyi stressz hatása

Olyan segítő-gyógyító célzatú beavatkozás, mely emberi interakció és kommunikáció révén próbál változást létrehozni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában és a magatartásban. Sajátos interakció és kommunikáció annyiban, hogy tapasztalatilag és tudományosan kialakult feltételek között zajlik”. Buda Béla (1981)

A pszichoterápia lelki betegségekre, problémákra irányul, amelyben kommunikációs kapcsolat jön létre képzett pszicho terapeuta és kliens között. A kommunikáció arra irányul, hogy a kliens képessé váljon addig megoldhatatlannak tűnő, környezetéből, viselkedéséből vagy személyiségéből fakadó problémákat megoldani. A pszichoterápiában minden a kliens beleegyezésével történik, beleértve a célok kitűzésétől a célok eléréséhez vezető módszerekig. A módszer lényege, a kliens erői, rejtett képességei és lehetőségei kibontakozhassanak. A modern pszichoterápiák alapfeltevése, hogy a tüneteket rossz beidegzések, hibás viselkedések, téves következtetések és nem megfelelő érzelmi reakciók okozzák. A pszicho terapeuta segítségével a tünetek hátterében álló problémákat feltárják, és közös megegyezéssel módosítják. A pszichoterápia ilyen értelemben tanulási folyamat, amelyben a korábbi hibás helyzetmegoldásokat, helyzetértelmezéseket felváltják olyanokkal, melyek jobban segítik a hatékony alkalmazkodást. A folyamat egyfajta utazás: célpontjai vannak, küzdelmeket rejt, kitartást igényel.

Problémák melyben segíteni tudunk: hangulatzavarok, depresszió, szorongás, pánik, kényszer, fóbiák, feszültségoldás, stressz hatékony kezelése