Önismeret fejlesztés

Az önismeret és a személyiségfejlesztés ugyanannak a dolognak a két oldala, hiszen a személyiségfejlesztő módszerek célja az egészséges emberek önismeretének fokozása, segítése az önmegértésben (Bagdy, Telkes, 1989, Buda, 1994), valamint célja az egyén érzelmi, és kommunikációs készségeinek, képességeinek fokozása (Buda, 1998)

Önismeretünk mélyítése egy egész életen át tartó folyamat. Személyiségünk önmagunk előtt is ismeretlen területeinek felfedezése nemcsak páratlanul izgalmas élmény, de az elmélyültebb, reálisabb önismeret hatékonyabbá tehet bennünket életünk legkülönbözőbb területein. Ha jobban megismerjük vágyainkat, képességeinket, lehetőségeinket, képesek leszünk reálisabb elvárásokat támasztani önmagunk és környezetünk felé, ezzel sok fölösleges csalódástól és frusztrációtól kíméljük meg magunkat.